Ustupanje kadrova

Ustupanje kadrova
Usluga Ustupanja kadrova

Ustupanje (iznajmljivanje) kadrova je tehnologija zapošljavanja, gde je radnik izabran i zaposlen u SIRMZAD-u, ali u stvari radi za kompaniju korisnika usluga/lizinga, prema ugovoru o ustupanju radnika, radi izvršenja određenih poslova za potrebe klijenta. Usluga privremenog zapošljavanja -kratkoročnog iznajmljivanja radne snage od SIRMZAD-a korisna je u situacijama povremenih i privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše je fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.

PROCES

Ova usluga se izvršava na sledeći način: