Podela flajera

PODELA FLAJERA
Usluga podele flajera

Sandučići: 1,80 dinara po komadu, 1,50 dinara po komadu za više od 5.000
Kola: 2,00 dinara po komadu, 1,80 dinara po komadu za više od 3.000
Kuće: 3,50 dinara po komadu, 3,00 dinara po komadu za više od 5.000

PROCES

Ova usluga se izvršava na sledeći način: