Outstaffing

Outstaffing
Usluga Outstaffinga

Predstavlja rešenje za obezbeđivanje dodatne radne snage, koja se pritom ne računau interno zaposlene. Klijent identifikuje i regrutuje osoblje, ali formalno zapošljavanje se vrši preko SIRMZAD-a. Ova vrsta zapošljavanja je korisna i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema radnicima koje se već nalaze u postojećoj kadrovskoj strukturi kod Klijenta i koji više ne mogu biti zaposleni u njegovom radnom osoblju iz bilo kojih razloga.

PROCES

Ova usluga se izvršava na sledeći način: